اسکرین سیور Amazing Classic Fractals Screensaver یک محافظ صفحه نمایش قابل تنظیم است که مجموعه بی نظیری از تصاویر هنری فراکتال را 
در خود جای داده است. تصاویر فراکتال نمونه ای از هندسه کلاسیک (اقلیدسی) هستند، آن ها اشکالی نامنظم و در واقع نوعی الگوی هندسی هستند که از فلس هایی به طور تکراری کوچکتر (یا بزرگتر) تشکیل می شوند که هریک مشابه خود را ایجاد می کنند. در فراکتال ها به ویژه در مدلسازی رایانه ای از الگوهای نامنظم و ساختارهای موجود در طبیعت استفاده شده است. فراکتال ها نامحدود هستند و از رنگ های روشن، اشکال پیچیده و هیپنوتیزم کننده تشکیل می شوند.